Projekt célok

Projektről

A projekt céljainak meghatározása

A klímaváltozás hatásai térségenként rendkívül változatosak, így az azokhoz való alkalmazkodási programok és intézkedések minél alacsonyabb területi szinten valósíthatók meg hatékonyan. A klímaváltozással kapcsolatos kihívások, lehetőségek, feladatok meghatározása – a helyi érdekeltek bevonásával zajló partnerségi folyamat keretében – kulcsfontosságú a hatékony adaptációhoz.
Projektünk fő célja, a társadalom klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek bővítése, a lehetséges és szükséges klímaváltozáshoz való alkalmazkodást szolgáló tevékenységek, követendő magatartás-minták megismertetetése, mely célok eléréséhez nélkülözhetetlen a megfelelő szakmai tudásbázis megteremtése.
Olyan költséghatékonyan megvalósítható szemléletformáló programsorozatokkal, képzésekkel, közösségi együttműködések megvalósításával és konkrét információk átadásával kívánjuk megvalósítani céljainkat, amely a pályázat előírásainak megfelelően hozzájárul a környezettudatos magatartás elterjedéséhez, a klímaváltozással kapcsolatos szemléletformálás és a helyi klímastratégiák kidolgozása révén bővülnek a lakosság, a helyi köz- és gazdasági szereplők klímaváltozással összefüggő ismeretei, aminek következtében javul a klímaadaptációs intézkedések végrehajtásának hatékonysága
Projektünk általános céljai: 
Projektünk hozzájárul
  • – a KEHOP 5. Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása c. prioritásának
  • – a Nemzeti Energiastratégia 2030
  • – az Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Terv
  • – keretében megvalósítandó intézkedések hatékony megvalósításához, a lakosság energiatakarékossági, energiahatékonysági programokba történő bevonásával és aktív elérésével, a szemléletformálási tevékenység eredményein keresztül az EU által képviselt klímapolitikai irányoknak való mindenkori megfeleléshez.
Projektünk konkrét céljai:
  • – Klímastratégia megírásával hosszútávú stratégiai célkitűzések mentén biztosítani településünk alkalmazkodását klímaváltozás hatásaihoz, konkrét programok, intézkedési tervek előkészítésével.
  • – Szemléletformáló programjaink által településünk lakosainak 13%-ának elérése: 3010 db aktív elérés teljesítése, lehetőségek szerinti túlteljesítése
  • – az energiatudatos gondolkodás és a kapcsolódó viselkedésminták, szokások elterjesztése, helyi jellemzőkre és igényekre alapozva.
  • – a helyi lakosság klímatudatossággal kapcsolatos általános és gyakorlatorientált ismereteinek bővítése