Projektről

Projektről

A projektről részletesen

Magyarország fenntarthatósággal kapcsolatos célkitűzéseinek fontos részfeladatai a családok, állampolgárok felelősségvállalásának erősítése, személyes, vállalkozások, intézmények, valamint civil szervezetek aktivitásán keresztül. Ezért tehát a települési klímastratégia kidolgozása mellett rendkívül nagy szükség van a klímatudatosság/éghajlatváltozással kapcsolatos szakmai információk eljuttatására a lehető legszélesebb célcsoportokhoz. Rendkívül fontos az országos, valamint megyei célkitűzések eléréséhez az állampolgárok hétköznapi szemléletének formálása. A Klímaváltozás általános hatásainak megismerésén túl a lakosság különböző jól működő gyakorlati megoldások megismertetése a célja projektünknek. Többek között például Magyarország teljes energiafelhasználásának harmadát a lakosság energiafogyasztása teszi ki, ezért fontos a lakosság aktivizálása az energiahatékonysági és az ezáltal elérhető kibocsátás-csökkentési célok teljesítése érdekében. A végső energiafelhasználás tekintetében a háztartások fűtési célú és meleg vízfogyasztásból adódó energiafelhasználása kiemelkedő, a kapcsolódó villamosenergia-rendszerek nagy része korszerűtlen, továbbá a nagy energiaigényű elektromos berendezések energiapazarlók, ezekhez kapcsolódik az energiafogyasztás nagy része. Energiatakarékossági lépésekkel ez az arány jelentősen csökkenthető. Az országos átlaghoz hasonlóan a helyi lakossági fűtési rendszerek is meglehetősen korszerűtlenek. A rossz energetikai jellemzők elsősorban a szigetelés hiányából és a nyílászárók állapotából adódnak, amikhez hozzájárul a tudatosság, az információátadás és az egyszerű, minimális költségű, rövid időn belül megtérülő beruházások hiánya is.

A fent említett környezettudatos programok mellett a helyi lakosság jelentős részének még mindig hiányos információi vannak a klímatudatosság egyéb területeiről, például az energiafogyasztására, a lehetséges hatékonysági és megtakarítási módszerekre vonatkozóan. Az energiatakarékossággal, energiahatékonysággal kapcsolatos ismereteknek, jó gyakorlatoknak és az ezekhez kapcsolódó szemléletformálásnak alapvető szerepe lenne a mindennapi fogyasztási szokásaink pozitív irányú megváltozásához.

A lakosság és a települési intézményi dolgozók, település vezetők körében határozott igény van a szemléletformáló kampányok folytatására. A közelmúltban megvalósult hasonló programokon szóbeli felmérések készültek, amelyen a programon résztvevők jelentős hányada igényelte a szemléletformáláshoz kapcsolódó programokon történő újbóli részvételt. Jelentős lakossági igény mutatkozik a háztartások energetikai korszerűsítésére, illetve olyan a mindennapi tevékenységeink során egyszerűen elvégezhető gyakorlatokra, melyek egyben sokat tehetnek környezetünk hosszútávú fenntarthatósága érdekében. Igény mutatkozik jó gyakorlatok megismerésére, hiszen sokat tanulhatunk a már megvalósult példákból. Azonban ennek kapcsán a helyi lakosság kevesebb, mint 20%-a rendelkezik naprakész, releváns információkkal. A legegyszerűbb lakossági pályázati források elérése is nehézségekbe ütközik az információ hiány és a megfelelő szakmai ismeretek nélkül.

Gyál kedvező természeti adottságai pozitívan hatnak mikroklímájára, az erdős területek és vízfelszínek által. A felszínt a szélesen pásztázó ártér mellékágai hálózták be. Ezek egyik maradványa a várost dél-délnyugati irányban határoló, ma már csatornaként ismert Gyáli-patak. A Gyáli főcsatorna vízgyűjtő területe 451 km2, fő gyűjtője a 32 km hosszú Gyáli-patak.
A település mikroklímáját az épített környezetben elsősorban burkolt felületek határozzák meg, melyek magasabb hőmérsékletűek, a forgalmasabb területeken magasabb szállópor koncentrációval rendelkeznek. E hatásokat a települési zöldfelületek fejlesztésével lehet mérsékelni, mely célt az önkormányzat is kitűzte települési fejlesztési stratégiai dokumentumaiban.

Összességében tehát elmondható, hogy a településen hosszútávú stratégiai irányvonalak mentén fontos cél jelenleg is a klímatudatosság minél szélesebb körű gyakorlati alkalmazása. Ehhez járul hozzá projektünk, mivel elengedhetetlen feltétele mindennek a lakosság tájékoztatása, interaktív programokkal a különböző célcsoportok elérése a klímatudatosság, energiamegtakarítás témakörével kapcsolatban. Fontos tudatosítani a lakosságban, hogy mikrokörnyezetünk védelme, ezáltal a hosszútávú fenntarthatóság biztosítása a hétköznapi tevékenységeinknél kezdődik. Szükséges felhívni a figyelmet a különböző gyakorlati alternatívák pozitív hatásaira lakossági és intézményi léptékében is.

Ezért bár az önkormányzat több mint 5 éves tapasztalattal rendelkezik a környezetvédelem/környezettudatosság/környezeti nevelés területén, valamint megvalósultak szemléletformáló programok és projektek egyaránt, rendkívül fontosnak tartja, hogy további specifikus témák, jó gyakorlatok közvetítésével szélesítse a helyiek ismereteit. A környezettudatos gondolkodás nem alakul ki egyik napról a másikra, hosszútávú, előrelátó gondolkodásmódot igényel. Ehhez elengedhetetlen közvetlen környezetünk minél szélesebb körű ismerete, erre alapozva pedig további szemléletformáló programok szervezése.

-a kedvezményezett neve: Gyál Város Önkormányzata,

-a projekt címe: Klímastratégia kidolgozása és klímatudatossági szemléletformáló programok
megvalósítása Gyálon,

-a szerződött támogatás összege: 19 957 546 Ft,

-a támogatás mértéke (%-ban): 100%,

-a projekt tartalmának bemutatása: lásd feljebb,

-a projekt befejezési dátuma: 2022.05.02.,

-projekt azonosító száma: KEHOP-1.2.1-18-2018-00141.