Lezárult a Gyáli Klímastratégiai Program

Elkészült a város klímastratégiája, de számos előadás, workshop, fotó- és rajzpályázat is megvalósult
a Gyáli Klímastratégiai Program keretében, amely sikeresen lezárult. Gyál Város Önkormányzata a
KEHOP-1.2.1-18-2018-00141 számú „Klímastratégia kidolgozása és klímatudatossági
szemléletformáló programok megvalósítása Gyálon” nevű pályázatával 20 Millió forint vissza nem
térítendő Európai Uniós támogatást nyert .

A klímaváltozás hatásai térségenként rendkívül változatosak, így az azokhoz való
alkalmazkodási programok és intézkedések minél kisebb területi szinten
valósíthatók meg hatékonyan. A klímaváltozással kapcsolatos kihívások, lehetőségek,
feladatok meghatározása – a helyi érdekeltek bevonásával zajló partnerségi folyamat
keretében – kulcsfontosságú a hatékony adaptációhoz.
A projekt fő célja, a társadalom klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek bővítése
volt, a lehetséges és szükséges klímaváltozáshoz való alkalmazkodást szolgáló
tevékenységek, követendő magatartásminták megismertetetése, mely célok
eléréséhez nélkülözhetetlen a megfelelő szakmai tudásbázis megteremtése.
Gyál Város Önkormányzata olyan költséghatékonyan megvalósítható
szemléletformáló programsorozatokkal, képzésekkel, közösségi együttműködések
megvalósításával és konkrét információk átadásával kívánta megvalósítani céljait,
amelyek a pályázat előírásainak megfelelően hozzájárulnak a környezettudatos
magatartás elterjedéséhez, a klímaváltozással kapcsolatos szemléletformálás és a
helyi klímastratégiák kidolgozása révén bővültek a lakosság, a helyi köz- és gazdasági
szereplők klímaváltozással összefüggő ismeretei, ezzel javult a klímaadaptációs
intézkedések végrehajtásának hatékonysága.
A projekt részeként kidolgozásra került egy klímastratégiai terv, amely megírásával
hosszútávú stratégiai célkitűzések mentén biztosítható településünk alkalmazkodása
a klímaváltozás hatásaihoz, konkrét programok, intézkedési tervek előkészítésével.
A pályázat során, szemléletformáló programok által ismertettük meg településünk
lakosaival az energiatudatos gondolkodást és a kapcsolódó viselkedésmintákat,
Elkészült a város klímastratégiája, de számos előadás, workshop, fotó- és rajzpályázat is megvalósult
a Gyáli Klímastratégiai Program keretében, amely sikeresen lezárult. Gyál Város Önkormányzata a
KEHOP-1.2.1-18-2018-00141 számú „Klímastratégia kidolgozása és klímatudatossági
szemléletformáló programok megvalósítása Gyálon” nevű pályázatával 20 Millió forint vissza nem
térítendő Európai Uniós támogatást nyert.szokásokat, helyi jellemzőkre és igényekre
alapozva, illetve bővítettük a helyi lakosság
klímatudatossággal kapcsolatos általános és
gyakorlatorientált ismereteit. A gyermekeknek
rajzpályázatot hirdettünk, illetve
„ökolabirintussal” és nekik szánt kiadványokkal
ismertettük meg velük a klímaváltozás hatásait.
A felnőttek figyelmét fotópályázattal, szemléletformáló előadásokkal és
workshopokkal, illetve kiadványokkal hívtuk fel. Fotó- és rajpályázatainkon értékes
nyereményeket lehetett nyerni, ezzel is ösztönöztük a lakosokat a részvételre.
A projekt megvalósítását a pandémia számos módon nehezítette, azonban a
pályázati kiírás minden pontját sikerült teljesíteni, így a Gyáli Klímastratégiai Program
sikerrel zárult.
A projekttel kapcsolatban a www.gyalklima.hu weboldalon tájékozódhatnak.